สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น

ประเภท 1

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (Comprehensive)
เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองมากกว่าการประกันภัยรถยนต์ประเภทอื่นๆ โดยมีความคุ้มครองหลักครบทั้ง 4 ประเภท ดังนี้

1.1 คุ้มครองชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย

1.2 คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

1.3 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์

1.4 คุ้มครองการสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์


× Avatar

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเช็คเบี้ยประกัน

Remember me