ประกันที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง | 600 บาท/ปี

ขยายคุ้มครองมากขึ้นกับการซื้อประกันภัยพิเศษ

จำนวนเงินเอาประกันสูงสุดถึง 600,000 บาท

สั่งซื้อประกัน

กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น
ที่อยู่อาศัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

ได้มีการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยแยกออกมาจากกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้ความคุ้มที่ตรงกับความต้องการและสภาพความเสี่ยงภัยของผู้ทำประกันมากขึ้น ซึ่งในที่นี้ หมายถึง เจ้าของที่อยู่อาศัย เนื่องจากเบี้ยประกันภัยต่ำเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่จะได้รับ


ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันได้


  • สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน )
  • ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม บ้านแฝด คอนโด อาคารชุด คอนโดมิเนียม แฟลต ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และอาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ เรือนครัว กำแพง รั้ว ประตูรวมถึงส่วนปรับปรุงต่อเติมทั้งหมด

  • ทรัพย์สินที่อยู่ภายในอาคาร
  • ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และ อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัย
×


ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

** ความคุ้มครองแบบสุดคุ้ม ด้วยเบี้ยประกันเพียง 600 บาท/ปี **

สามารถกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงได้เป็นกรณีพิเศษ

เมื่อเกิดความเสียหายแล้วก็จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

รับประกันภัยที่อยู่อาศัยทั่วประเทศโดยเฉพาะ เจ้าของบ้านในต่างจังหวัดจะได้รับประโยชน์สูงสุดเพราะไม่มีการนำอันดับชั้นของเมืองซึ่งมีการ กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยส่วนภูมิภาคไว้สูงกว่าอัตราเบี้ยประกันภัยในเขตธรรมดาทั่วไปมาใช้คิดเบี้ยประกัน


ชั้นสิ่งปลูกสร้าง จำนวนเงินเอาประกันสูงสุด
สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารคอนกรีต 600,000 บาท
สำหรับสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 250,000 บาท
สิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารที่ไม่ใช่คอนกรีตหรือครึ่งตึกครึ่งไม้ 150,000 บาท

** ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ได้แก่ บ้าน ทาวเฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถว ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัย
แฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม (เฉพาะสิ่งปลูกสร้าง) **
×


ขยายคุ้มครองมากขึ้นกับการซื้อประกันภัยพิเศษ

ผู้ทำประกันสามารถซื้อความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมได้ ดังนี้

1. ภัยลมพายุ 2. ภัยจากลูกเห็บ
3. ภัยจากควัน 4. ภัยแผ่นดินไหว
5. ภัยน้ำท่วม 6. ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
7. ภัยเนื่องจากป่าเถื่อนและการกระทำด้วยเจตนาร้าย 8. ภัยระอุ
9. ภัยระอุที่มีการลุกไหม้ / ระเบิด 10. ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า

*** กรณีซื้อประกันภัยพิเศษ(ภัยธรรมชาติ) เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นบริษัทจ่ายชดเชยทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ต่อปี ***


×


ข้อยกเว้นกรมธรรม์

ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจาก

- ภัยสงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร การก่อการร้าย การนัดหยุดงาน การจลาจล

- การแผ่รังสี หรือ กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์

- ทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง เช่น เงิน ทองคำ อัญมณี วัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ สำเนาเอกสารต่างๆ แบบแปลน แผนผัง แบบพิมพ์ แม่พิมพ์ แสตมป์ ธนบัตร เงินตรา ยานพาหนะทุกชนิด ต้นไม้ สนามหญ้า

- ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สายไฟฟ้าหรือหลอดไฟฟ้า ที่เกิดจากการเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้า

- ความเสียหายจากการเผาทำลายทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย


×


1. ไฟไหม้ รวมถึงไฟไหม้ป่า พุ่มไม้ พงรก และการเผาป่าเพื่อปราบพื้นที่

2. ฟ้าผ่า รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรเนื่องจากฟ้าผ่า

3. การระเบิดทุกชนิด

4. ภัยจากยานพาหนะ (จากการชนโดยยานพาหนะต่าง ๆ (รวมถึงช้าง ม้า วัว ควาย)  (แต่ต้องไม่ใช่ยานพาหนะของผู้ทำประกันภัย สมาชิกในครอบครัว รวมถึง ลูกจ้าง ณ เวลาจ้าง)

5. ภัยจากอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน (จากการชน หรือตกใส่ , ตัวอากาศยาน หรือ ของที่ตกจากอากาศยาน * อากาศยาน ให้หมายรวมถึง จรวด และยานอวกาศด้วย)

6. ภัยเนื่องจากน้ำ (น้ำจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำ)( เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ จากการปล่อย รั่วไหล ล้น จากท่อน้ำ ถังน้ำฯ รวมถึงน้ำฝนที่ผ่านเข้าทางช่องอากาศที่ชำรุด *ไม่รวม น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก น้ำซึมจากชั้นใต้ดิน และท่อประปาที่แตกนอกอาคาร)


×


ข้อแนะนำในการทำประกันภัย

ขอแนะนำให้ผู้ทำประกันเลือกทำประกันภัยระยะยาว 2 ปี หรือ 3 ปี ซึ่งจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสำหรับการทำประกันภัยระยะยาว

หากทำประกันภัยระยะยาว 2 ปี บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัย ที่ 175 % ของเบี้ย ประกันภัย 1 ปี

หากทำประกันภัยระยะยาว 3 ปี บริษัทจะคิดเบี้ยประกันภัย ที่ 250 % ของเบี้ยประกันภัย 1 ปี

*** สามารถทำได้สูงสุดนานถึง 30 ปี ***