Welcome to PTN

“บริษัท พีทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด”

บริษัท พีทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด รับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท โดยเราไม่ใช่บริษัทประกัน แต่เราเป็นนายหน้าประกันภัย ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับลูกค้า เพราะฉะนั้นจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก โบรกเกอร์จึงไม่ใช่แค่คนกลาง แต่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 2069 ครั้ง

บริษัทประกันชั้นนำ