กลับหน้าหลัก

แพ็กเกจประกันสุขภาพ HEALTH ME

รับประกันภัยโดย เมืองไทยประกันภัย


เลือกความคุ้มครองที่เหมาะกับคุณ


แผน 1

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครองสูงสุด

1,000,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท


เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 6,205 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ


ดูเบี้ยประกันของคุณ


แผน 2

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครองสูงสุด

3,000,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท


เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 2,131 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ


ดูเบี้ยประกันของคุณ


แผน 3

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครองสูงสุด

5,000,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท


เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 2,335 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ


ดูเบี้ยประกันของคุณ


แผน 4

การอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) คุ้มครองสูงสุด

10,000,000 บาท

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 บาท


เบี้ยประกันต่อปี

เริ่มต้น 2,726 บาท/ปี

ขึ้นอยู่กับเพศและอายุ


ดูเบี้ยประกันของคุณ


เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 6 - 70 ปี (สามารถต่ออายุได้สูงสุดถึง 80 ปี)
 • เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัท)
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ความคุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆ จะมีผลคุ้มครองเมื่อพ้น 30 วันนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยจะสามารถเลือกซื้อผลประโยชน์เงินชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเพิ่มเติมได้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยเลือกซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรงเท่านั้น
 • ไม่รับประกันภัยอาชีพต่อไปนี้
  ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก คนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำ นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง
 • รับประกันภัยเฉพาะคนไทย

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน

หมายเหตุ : รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย