แผนใหญ่ เบี้ยประกัน / ปี
(บาท)
แผน ติดเชื้อรับ
เงินก้อน
ชดเชยรายได้
(นอนรพ.)
ชดเชยรายได้
(ไม่รพ.)
ค่ารักษา
ผู้ป่วยใน
เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุ
โรคที่คุ้มครอง
เฉพาะไข้เลือดออก 48 แผน 1 10,000 × × × × ไข้เลือดออก 👉กดเลย
94 แผน 2 20,000 × × × × 👉กดเลย
140 แผน 3 30,000 × × × × 👉กดเลย
5 โรคร้าย 71 แผน 1 10,000 × × × × โรคไข้เลือดออก
โรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา)
โรคไวรัสซิก้า
โรคไข้จับสั่น (มาลาเรีย)
โรคไข้สมองอับเสบ
👉กดเลย
136 แผน 2 20,000 × × × × 👉กดเลย
202 แผน 3 30,000 × × × × 👉กดเลย
ฮิตไม่เลิก 299 แผน 1 × 500/วัน
สูงสุด 15 วัน
× × 50,000 ไข้เลือดออกและ 7 โรค ตามข้อกำหนดของแต่ละแผน
👉กดเลย
599 แผน 2 × 500/วัน
สูงสุด 15 วัน
× × 50,000 👉กดเลย
699 แผน 3 × 500/วัน
สูงสุด 15 วัน
× × 50,000 👉กดเลย
ฮอตฮิต 419 แผน 1 × 500/วัน
สูงสุด 15 วัน
500/ครั้ง/วัน
สูงสุด 3 ครั้ง
30,000 30,000 ไข้เลือดออก
ไข้หวัดใหญ่
👉กดเลย
449 แผน 2 × × 1,000/ครั้ง/วัน
สูงสุด 3 ครั้ง
50,000 30,000 👉กดเลย
599 แผน 3 × 500/วัน
สูงสุด 15 วัน
500/ครั้ง/วัน
สูงสุด 3 ครั้ง
50,000 30,000 👉กดเลย
629 แผน 4 × 1,000/วัน
สูงสุด 15 วัน
500/ครั้ง/วัน
สูงสุด 3 ครั้ง
50,000 30,000 👉กดเลย