ประกันภัยที่เรามี


FIRE INSURANCE

ประกันอัคคีภัย


Read More...

×


Home ประกันที่อยู่อาศัย
Business ประกันสถานประกอบธุรกิจ


MOTOR INSURANCE

ประกันรถยนต์


Read More...

×


Home ชั้น 1
Business ชั้น 2 / 2+
Business ชั้น 3 / 3+MARINE INSURANCE

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง


Read More...

×


Cargo ประกันภัยขนส่งสินค้า
MARINE HULL ประกันภัยตัวเรือ


MISCELLANEOUS INSURANCE

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด


Read More...

×


Home จักรยานยนต์
Business อุบัติเหตุ PA
Business การเดินทาง
Home ระบบวิศวกรรม
Business โจรกรรม
Business ทรัพย์สินการยอมรับจากลูกค้า


มากกว่า 3,000 หน่วยงาน ที่ไว้วางใจ ใช้บริการด้านประกันภัย ผ่านทางระบบของเรา

การันตี กรมธรรม์ ที่ทำกับเรา จะได้รับความคุ้มครอง ตลอดจนครบอายุสัญญา แน่นอน!

ลูกค้าสามารถติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจหรือปรึกษาเกี่ยวกับประกันภัย ได้หลากหลายช่องทาง และตลอด 24 ชม.


ABOUT US | เกี่ยวกับเรา

PTN ไม่ใช่บริษัทประกันภัย แต่ PTN เป็นนายหน้าประกันภัย ที่อยู่ฝ่ายเดียวกับลูกค้า